Menü Bezárás

← Visszalépés a Határtalanul pályázat főmenübe.

„Határtalanul” Erdélyben 2016 október

Határtalanul! Erdélyben – nemzeti összetartozás témanap 2016  

Október 28-án azért gyűltek össze iskolánk felsős tanulói, hogy többet tudjanak meg annak az Erdélynek történetéről, kultúrájáról, amely az egykori Nagy-Magyarországtól a trianoni békediktátum következtében 1920. június 4-én elszakadt. így kívántuk kifejezni együttérzésünket, szeretetünket az erdélyi magyarok iránt. Forgószínpadszerűen játékos versenyfeladatokat kapnak az osztályok Erdély nevezetességeiről az irodalmat, a történelmet, a földrajzot, híres embereket, népszokásokat, történelmi eseményeket érintve. A játékos vetélkedőn az Erdélyben járt hetedikes tanulók kísérik itthon maradt társaikat jelenlétükkel segítve őket a feladatok megoldásában. A tanulókat csapatokba osztjuk. Találó, Erdéllyel kapcsolatos nevet választanak, és a hetedikes tanulók rövid eligazítása után kísérőikkel elindultak az állomások felé.

1. állomás A kürtös kalács legendája, „titkos” receptje. Az asztalra helyezett dolgok közül válaszd ki a hozzávalókat! A menetlevélre pontot kapnak. Megkínáljuk a gyerekeket kürtös kaláccsal.

2. állomás  13 kérdésből álló totó Erdélyről. A csoport másik fele időre szótagrészekből összerakja erdélyi városok nevét.

3. állomás Puzzle: 5 fontos nevezetesség képét megkapják a tanulók. Fel kell ismerni ki, mi az, és időre kirakni a szétvágott darabokból. 5 részre oszlik a csoport, így dolgoznak. (Mátyás király szobra, Vasszékely, Szent László, Erdély címere, kép a Gyilkos-tóról)

4. állomás Két csoportban dolgoznak

A) Hová tűnt Szent László pénze? Egy nagy méretű edénybe homokot tettünk, lefedtük vízzel. Abból kellett kavicsok közül kiválogatni a Szent László pénzének nevezett numuliteket. Előtte felolvasták nekik a Szent László pénz legendáját és valódi keletkezését.

 B) Népi motívumok színezése Több kalotaszegi mintás lapot kaptak a gyerekek. Meghallgatták a hímzés jellemzőit, és ez alapján időre kiszínezték a lapokat. C) Álom vagy valóság? Összekevertük a Tordai hasadék legendás és valóságos történetét. A tanulóknak külön kellett választani és az egyiket leírni.

5. állomás A gyerekek meghallgatják a székely kapu történetét, majd összeillesztik a kapukon levő feliratok kettévágott részeit. A másik csoport kreatív toronyépítéssel foglalkozik. Aki kijelölt idő alatt a legmagasabb tornyot épít, az kap legtöbb pontot.

6. állomás A Békás-szoroson át. A tornateremben zajlik. Mivel a Békás-szoros kacskaringós, mi is ilyen  akadálypályát állítottunk össze. A kanyarokban zsámolyok alatt 20 krumplit helyeztünk el egyenként. 20 ember végigfutja a pályát és elhoz 1-1 krumplit. A játék időre megy.

7. állomás Egy kijelölt teremben évfolyamonként más-más max. 30 percnyi rövidfilmet v. filmeket néznek meg a gyerekek évfolyamuknak megfelelően. Ötödikben és hatodikban az erdélyi látnivalókkal kapcsolatos meséket, vagy mondákat, és a látnivalókkal kapcsolatos filmeket. Hetedikben erdélyi úti filmet. A nyolcadikosoknak pedig történelem szakos tanárunk tart ismertetőt Erdély történetéről.

8. Az iskolarádión keresztül történik a vetélkedő eredményhirdetése. Az első 3 helyezett csapatot díjazzuk. Az osztály DÖK képviselői mennek majd az ajándékért a könyvtárba.


Beszámoló

2016. október első hetét iskolánk 44 tanulója és öt tanára a „ Határtalanul” pályázat lehetőségével élve Erdélyben töltötte. Tanulmányi kirándulásunkhoz az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kaptunk anyagi segítséget. Idén negyedszer voltunk Erdélyben a HATÁRTALANUL program keretében.

Hétfőn hajnalban emeletes busz várt bennünket iskolánk előtt. Nagyváradon csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk, Csaba bácsi. Az öt nap alatt nemcsak Erdély nevezetességeivel ismertetett meg bennünket, hanem sokat mesélt a székely magyarok életéről, hétköznapjairól, hagyományaikról is.

Lehetőségünk nyílott székely tanulókkal találkozni.  Tordaszentlászlón művészettörténet órát láttunk a negyedikeseknél és Benedek Elek meséjét mutatták be a hetedikeseink az iskola apróságainak. A fiúk focimeccset vívtak a helyi felsősekkel. Nincs mit tagadni, jól kikaptunk.

Torockón a Böjte Csaba által alapított gyermekotthon kis lakóinak vittünk ajándékot, és egy nevelőtanáruk elmesélte napirendjüket. A székely gyerekek hangszeres műsorral, énekkel köszönték meg látogatásunkat, majd együtt is énekeltünk.

Gyergyószentmiklóson a Vaskertes Általános Iskola történelemtanára, az iskola igazgatója és hetedikes és nyolcadikos tanulók voltak vendéglátóink. Velük együtt emlékeztünk október 6-án a kivégzett aradi tábornokokra. Iskolánk tanulói készültek ünnepi műsorral. Meglepetésünkre ezt a szereplést a gyergyószentmiklósi TV is rögzítette. A műsor elején közösen énekeltünk nemzetünk összetartozásáról.

Táncház keretében alkalmunk nyílott helyi népi tánc megtanulására is.

Csaba bácsi bemutatta nekünk, milyen gyönyörű ősszel a Keleti-Kárpátok.  A Tordai-hasadékban függőhidakon közlekedtünk és sziklát másztunk, körbesétáltuk a Gyilkos-tavat, só sziklákat néztünk a Medve-tó mellett. Leghosszabb túránk a Békás-szoros bejárása volt.

Nagy élményt jelentett a Tordai- sóbányában töltött idő, ahol csónakáztunk és óriáskerékre is szállhattunk.

Meglátogattuk azokat a nagy városokat, ahol sok magyar él. Voltunk Nagyváradon, Szent László városában.  Kolozsváron Hunyadi Mátyás születési helyén, Székelyudvarhelyen a jelentős irodalmi és történelmi személyek emlékparkjában, Gyergyószentmiklóson, a Vaskertes Általános iskolában.

Koszorúzással tiszteletünket róttuk le Petőfi Sándor feltételezett sírjánál, a madéfalvi veszedelem színhelyén, Szejkefürdőn, Orbán Balázs sírjánál.

Segesváron láthattuk, hogyan építkeztek a székelyek. A csoporttal jártunk a magyarság legnagyobb búcsújáró helyén, Csíksomlyón is.

Különleges tanulmányi kirándulásunk változatos programjában mindenki találhatott olyat, melyben kedvét lelhette. Az együtt töltött öt szép napra mindig emlékezni fogunk.

A kirándulás képeit itt lehet megnézni >>>

Valcsák Lászlóné

Iskolánk ismét erdélyi tanulmányi kiránduláshoz nyert támogatást Erdély kincsei címmel a HATÁRTALANUL! pályázat keretén belül. Utazásunkat, szállásunkat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja. 2016. október 3-7-ig 44 hetedikes tanuló utazik Erdélybe 5 kísérőtanárral.A tanulmányi kirándulás célja: a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a magyarországi és külhoni magyar gyerekek közötti kapcsolat erősítése, Erdély történelmének, kulturális, és természeti kincseinek, népművészetének megismerése.

Tervezett programok:

1.nap: Nagyvárad: MegnézzükSzent László hermáját és csatabárdját és a kincstárat a székesegyházban. Séta a városban, a szecessziós, barokk és eklektikus stílus elemeit megfigyeljük az épületeken. Megállunk Királyhágón, a történelmi Erdély határán. Megtekintjük a bánffyhunyadi református templomot. Este séta Kolozsvár főterén: Szent Mihály székesegyház, Mátyás király szobra, szülőháza. Szállás Kolozsváron.

2. nap: Torda – Látogatás a sóbányában, délután kirándulás a Tordai-hasadéknál, majd Torockó (a világörökség része falu) megtekintése, a Böjte Csaba által alapított Kis Szent Teréz Gyerekotthon tanulóival közös éneklés, beszélgetés, ajándékozás, táncház. Szállás Kolozsváron.

3. nap: Művészeti órán részvétel a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumban. Séta Segesvár történelmi központjában,  Fehéregyháza: Petőfi Múzeum, koszorúzás. Székelyudvarhely – a szoborpark megtekintése, Wass Albert szobrának megkoszorúzása. Vasszékely és Benedek Elek szobra. Szejkefürdő: aszékely – kapusorhoz séta, Orbán Balázs sírjánál  koszorúzás. Szállás Csíkcsomortán.

4. nap: Indulás Csíksomlyóra: akegytemplom megtekintése, séta a nyeregben. Madéfalva– azemlékmű megkoszorúzása. 11 órától közös október 6-i műsor a Vaskertes Általános Iskolában Gyergyószentmiklóson . Du: Békás-szoros, Gyilkos-tó. Szállás Gyergyószentmiklóson.     

5. nap: Indulás haza Gyergyószentmiklósról. Szováta: Medve-tó, Marosvásárhely: Kultúrpalota, Bolyaiak szobránál koszorúzás. Érkezés  Hatvanba  este 11 és 12 óra körül.

Kísérő tanárok:  Gyárfásné Kovács Marianna, Kádár Emese, Gardynik Katalin, Valcsák Lászlóné, Polonkai Zoltánné

← Visszalépés a Határtalanul pályázat főmenübe.