Menü Bezárás

Névadónk – Kossuth Lajos

Kossuth Lajos

 (Monok, 1802. szept. 19. – Turin, 1894. márc. 20.)

Államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. sz.-i küzdelem legnagyobb alakja. 

A Kossuth-család egyike volt a Felvidéki ősi, nagy múltra visszatekintő középnemesi családjainak. Apja, Kossuth László ügyvéd, édesanyja Wéber Karolina Sarolta. Iskoláit Sátoraljaújhelyen, Eperjesen a piarista gimnáziumban és Sárospatakon joghallgatóként végezte. Tanulmányai során megtanult latinul, németül és franciául, s belekezdett az angol nyelv elsajátításába is. Eperjesen és Pesten ügyvédgyakornokként dolgozott. 1824-ben sikeres ügyvédi vizsgát tesz Pesten.

Kossuth Lajos

Az 1832-36-os országgyűlésen már feltűnést keltett az Országgyűlési Tudósítások című, jurátustársaival együtt kézzel írt, majd megyéjébe visszatérve a Törvényhatósági Tudósítások címmel folytatott “újsága”. Ez levelezés útján terjesztett kéziratos lap volt az első, amely cenzúra megkerülésével részletes tudósításokat közölt az országgyűlés működéséről. Kossuth már ezzel kihívta maga ellen a hatalom akkori birtokosainak haragját.

Országos ismeretségre tett szert, s kapcsolatba került az ellenzék legjelentősebb vezetőivel, Kölcsey Ferenccel, Wesselényi Miklóssal. A legtekintélyesebb ellenzéki politikus, Széchenyi István viszont kezdettől idegenkedve fogadta. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fiatal ügyvédért 1837-ben gránátosok jönnek, amely 22 hónapos fogságot és 4 év börtönt jelent Kossuthnak. 

1840-ben szabadul, a következő év január 9-én veszi feleségül Meszlényi Teréziát, akitől később 5 fia és egy lánya születik. Ugyanabban az évben őt kéri fel Landerer Lajos, a frissen induló Pesti Hírlap kiadója újságának főszerkesztői posztjára. Kossuth 1841. január 2-tól 1844. tavaszáig a Pesti Hírlap szerkesztője volt. Cikkek tucatjaiban népszerűsítette a reform eszméit, s mutatta be a feudális állapotok tarthatatlanságát. A magyar sajtóban ő írt először vezércikket. A szó is az ő alkotása. A Bécs által beszervezett Landerer feladata volt, hogy legálisan ellenőrizhető fórumot biztosítson Kossuthnak, de miután a Pesti Hírlap 1844-re a legnépszerűbb sajtóorgánum lett, Landerernek el kellett bocsátania Kossuthot. Kossuth ekkor már évek óta vitában áll Széchenyi politikájával és a következő évben megalakítja a végül kudarcot valló Védegyletet, mellyel a magyar árukat szerette volna védeni a külföldivel szemben. 

 

1847. október 18-án a vezető reformer megye: maga Pest választja meg követéül. Március 3-i, felirati beszéde országos vihart kavar: abban nemcsak Magyarországnak, hanem a teljes Habsburg – birodalomnak követeli az alkotmányt. A Batthyány-kormányban pénzügyminiszter – az ő markáns szeptemberi fellépésének köszönhető, hogy megszületett a forradalom önálló pénze -, majd október 8-tól a kormány helyébe lépő hat fős Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban, mint az ország kormányzó – elnöke, kimondatja a Habsburg – ház trónfosztását.

Augusztus 11-én Aradon Görgeyt felruházza a diktátori hatalommal, majd török földre emigrál (Sumla, Vidin). 

A magyar szabadságba vetett hitét nem adta fel, 1851-ben amerikai körutazása során nem várt lelkesedéssel fogadták, de az emigráció szétesését népszerűsége sem tudta megakadályozni. Francia és olasz segítségben reménykedve tervezete a katonai betörést Magyarországra, de az 1866-os Klapka légió behatolását korainak tartotta. 

1862-ben fény derült a Dunai Konföderációs tervére, a Duna mellett élő Kárpát-medencei népek államszövetség – víziójára, amely egyértelműen azt jelentette, hogy Kossuth egy esetleges újabb függetlenségi háborút nem tud elképzelni a magyarországi nemzetiségek segítsége nélkül. 1865-ben régi barátjának és minisztertársának, Deák Ferencnek küldött ún. Kasszandra levélben a kiegyezés ellen szólalt fel. 

A Torinóban élő Kossuth 1890-ben még egyszer komoly belpolitikai válságot okozott: nem ismerte el a Habsburgok magyar birtoklását, valamint nem hosszabbítatta meg magyar állampolgárságát. 

Kossuth életútjának és életművének tanulságai megszámlálhatatlanok. Igazi közéleti polihisztor volt, akit minden érdekelt. 1894. március 20-án Torinóban halt meg.