Menü Bezárás

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A tankötelezett gyermekek általános iskolába történő beíratásának napjait jogszabály határozza meg. Az időpontok: 2022. április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között. 

Az elmúlt, koronavírus által meghatározott évekhez képest lényeges változás, hogy a beíratás minden esetben személyesen történik. A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelennie a választott az iskolában, ahol a szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumokra van szükség:

  1. a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;
  2. a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;
  3. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány; (a gyermekkel azonos lakcímen élő szülő lakcímkártyája is szükséges!)
  4. érvényes szakvélemény (amennyiben a gyermek rendelkezik ilyennel)
  5. a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

A különböző nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványokat a beiratkozáskor biztosítjuk. (étkezés, napközi, szülői felügyeleti jog, hittan/etika tantárgy választása, többgyermekes kedvezmények-, ha aktuális)